Disclaimer

Inhoud

IntenZie streeft ernaar om op de website van tenZie betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, daarbij zijn druk- en zetfouten niet bindend.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop IntenZie geen invloed heeft. IntenZie kan u daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan IntenZie/tenZie zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat IntenZie zonder u toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

 

plane and dashes