Privacy & Cookies

Verantwoordelijkheid

Voor de verwerking van je gegevens is verantwoordelijk:

Maatschap InTenZie ®

Postbus 2491

7302 ER  Apeldoorn

055 2600137

Mailen kan via ons contactformulier of naar info@intenzie.nl

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 82403457

Ons B.T.W.-nummer is 822113405 B01

IntenZie hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van zijn webshop:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en u hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Hiervoor kun u contact met ons opnemen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen

IntenZie gebruikt gegevens van bezoekers voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post, zodra de bezoeker dat aangeeft. IntenZie stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet ter beschikking aan derden en bewaart alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid.

IntenZie registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politiek voorkeur en dergelijke.

Waar verderop wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt er bedoeld: opgevraagde URL, tijdstip, ip-nummer, referer-url, user-agent-string, browsertype, schermresolutie, kleurdiepte, in sommige gevallen uw zoektermen bij een zoekmachine en dergelijke.

Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens absoluut niet tot jouw persoon.

Webbeacons en cookies

Verderop wordt er gesproken over een webbeacon. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die wordt geïntegreerd in een webpagina om de opvraging van de pagina te registreren.

Ook wordt er gesproken over een cookie. Een cookie is een klein bestand met onpersoonlijke gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit jouw klikgedrag.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Als je cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld geen bestellingen doen in de webwinkel zonder cookies te accepteren. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van jouw browser kun je surfen naar de websites van de fabrikanten van de volgende veel gebruikte browsers:

Webbezoek

Wanneer je onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. De technische kenmerken worden met behulp van een webbeacon door ons verkregen. De verkregen gegevens worden gedurende onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Zoekopdrachten

Wanneer je op onze website een zoekfunctie gebruikt dan kunnen jouw zoektermen gecombineerd met de technische kenmerken worden opgeslagen. De verkregen gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan wordt jouw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abonnement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een duidelijke en voordehandliggende manier vermeld. Mocht je er via de betreffende manier niet in slagen om jouw abonnement te beëindigen dan kun je ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen.

Bestellen via de webwinkel

Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jouw verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Daarnaast kunnen we aan de hand van je koopgedrag een profiel opstellen, dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit kan gebeuren per e-mail en per post. Als je deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kun je contact opnemen met ons.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde en onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden worden geschaad, kunnen wij we de betreffende informatie aan deze derden verstrekken. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden.

IntenZie stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Tot slot

IntenZie kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als je inzage wil in jouw persoonsgegevens of deze wil wijzigen, neem dan contact op met ons. Je kunt hiervoor het hierboven vermelde adres gebruiken.

 

plane and dashes